Dr. Cengiz ÜZÜN, Yrd. Doç.

 

 

Kişisel ve Kurumsal İletişim Stratejileri Uzmanı

Eğitim, Yönetim, Gelişim Mentoru ve Danışmanı

Profesyonel Konuşmacı ve Eğitmen

 

 

İstanbul’da doğan eğitimci, ilk üniversite eğitimini Universität Hamburg Ingenieur Schulen bölümünde tamamladı.

 

Türkiye’ye döndükten sonra Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi’ni bitirdi (Muhasebe).

 

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kitle İletişimi - Gazetecilik Ana Bilim Dalı’nda İletişim Sanatları üzerine Yüksek Lisans;

 

Aynı üniversitede Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalında, Stratejik Yönetim ve Halkla İlişkiler konusunda Doktora çalışmalarını tamamladı.

 

1991 yılında yurt dışında “Eğiticilerin Eğitimi - Yetişkinlerin Eğitimi” konusunda eğitim alarak kişisel ve kurumsal eğitim çalışmalarına başladı.

 

İletişim Psikolojisi alanında da doktora düzeyinde çalışmalarda bulundu ve bu çalışmaları halen devam etmektedir.

 

NLP, Oto Hipnoz, Hipnoz, Meditatif Çözümlemeler, Psikolojik Çözümlemeler, Semiyotik Çözümlemeler, Kişilik Analizleri, Beden Dilinde Mikro Çözümlemeler, Bilinçaltı ve Beyin, çalışma alanları içindedir.

 

Cengiz Üzün ayrıca, çok sayıda kongre, sempozyum ve panelde konuşmacı ve çalıştay yöneticisi olarak görev yapmış, yüzlerce konferans ve söyleşiye konuşmacı olarak katılmış ve televizyon programları hazırlayıp sunmuştur.

 

 

 

 

 

40 yıllık çalışma yaşamının 25 yılı profesyonel yönetici olarak geçti ve…

 

Besin Entegrasyon AŞ’de (Yu-Pi Tavukçuluk) Genel Müdürlük 

 

İzmir Holding’de Personel Müdürlüğü

 

Atlantis İletişim Şirketler Grubu’nda (Halkla İlişkiler, Reklamcılık, Loby, Siyasal Reklamcılık, Üretim ve İhracat Şirketleri) Yönetim Kurulu Başkanlığı (CEO)

 

Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda Danışmanlık

 

Prizma Yönetim Danışmanlık ve Eğitim AŞ’de (İzmir’de İlk, Türkiye de İkinci Profesyonel Kurumsal Eğitim İşletmesi) Kurucu Başkanlık

 

İzmir Karabağlar Belediyesi’nde Başkan Yardımcılığı (2009 - 2014) 

 

DEÜ Kurumsal İletişim ve Üniversitelerarası İlişkiler Koordinatörlüğü (2008 – 2017)

 

İzmir Üniversiteleri Platformu Genel Koordinatörlüğü - Rektörler Yürütme Kurulu Üyeliği (2008 – 2017)

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi (Yrd. Doç.) (1994 - 2017) 

 

1984’ten bu yana değişik üniversitelerde dersler veren Cengiz Üzün, 1994 yılında bir davet üzerine Dokuz Eylül Üniversitesi’ne geçmiş ve aynı üniversitede öğretim üyesi (Yrd. Doç.) olarak görev yaparak, 2017 Şubat ayında kendi isteğiyle kurumdan ayrılmıştır.

 

Kendisi, Ampersand Akademi kurucularından olup CENGİZ ÜZÜN markasıyla Kişisel Gelişim, Kişisel ve Kurumsal İletişim, Yönetim konularında Profesyonel Konuşmacı, Eğitmen, Mentor ve Danışman olarak ülke genelinde faaliyet göstermektedir.

 

Cengiz Üzün ayrıca, çok sayıda kongre, sempozyum ve panelde konuşmacı ve çalıştay yöneticisi olarak görev yapmış, yüzlerce konferans ve söyleşiye konuşmacı olarak katılmış ve televizyon programları hazırlayıp sunmuştur.

 

Danışma ve Değerlendirme Kurulu Üyelikleri, Yayın Komisyonu Üyeliği ve Dergi Temsilciliği (Tanıtım Dergisi), Köşe Yazarlığı diğer faaliyetlerindendir.

 

 

 

Alanları:

 

Konuşma İmajı - Hitabet Sanatı, Beden Dili, Diyalog Yönetimi - İletişim Yönetimi, İletişim Psikolojisi, Gelişim Psikolojisi, Özgüven Yönetimi, Stres Yönetimi, Zaman Yönetimi, Reklam - Siyasal Reklam, Halkla İlişkiler - Kurumsal İletişim, Stratejik Yönetim ve İletişim, Liderlik, Şikayet Yönetimi, Kiriz yönetimi, Yaratıcılık ve İnovasyon, Eğiticilerin Eğitimi, Çatışma Yönetimi ve benzeri konulardır.

 

Cengiz Üzün, 1987 yılından bu yana kişi, kurum ve kuruluşlara eğitim, yönetim, gelişim mentorluğu ve danışmanlığı yapmakta, seminerler ve konferanslar vermektedir.

 

Kişi, kurum - kuruluş ve birçok sivil toplum örgütlerindeki konferansları ise ülke genelinde devam etmekte ve ayrıca konuşma, konuşma korkuları ve özgüven üzerine grup çalışmaları yapmaktadır. 

 

Bugüne kadar; Hitabet Sanatı alanında 15.000 katılımcıya ulaşarak bu alanda marka haline gelmiştir. Tüm eğitim ve konferanslarındaki toplam katılımcı sayısı, 640.000’in üzerindedir.

 

“Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar ve Halkla İlişkiler” ve “Stratejik Yönetim ve Halkla İlişkiler” isimli iki kitabı basılmıştır. “Torik mi, Retorik mi? / Konuşma İmajını Geliştirme”, “Arada ‘R’ Var / Diyalog Yönetimi” ve “Sunuşun Üç Meleği” isimli kitapları baskıya hazırlanmaktadır.

 

Cengiz Üzün’ün Üyesi Olduğu Sivil Toplum Örgütlerinden Bazıları:

 

  • Karabağlar Çalıkuşu Rotary Kulübü (Kurucu Başkan)

  • İHİD - İzmir Halkla İlişkiler Derneği (Kurucu Üye)

  • Ulusal Konuşmacılar Birliği

  • Ege Akdeniz Hizmet Vakfı (Kurucu Üye)

  • İKSDER - İzmir Kültür ve Sanat Derneği

  • Türkiye Motosiklet Federasyonu, Chopper Derneği